IV Felles språklærerdag!


  Vi lærer språk med sang og film

Dag: lørdag 21. mars 2015
Sted: Blindern vgs

Denne dagen er et samarbeid mellom Fransklærerforeningen, Spansklærerforeningen og Tyskforum. Vi ønsker å skape et forum for oppdatering, "påfyll" og diskusjon mellom lærere i de forskjellige språkene og i begge skoleslag (grunnskole og videregående skole).

Denne gangen arrangerer vi språklærerdagen 2015 på Blindern vgs.
 
http://www.blindern.vgs.no/